bouwbegeleiding

Technisch beheer

Een goede, eerlijke en transparante aanpak is nodig bij het onderhouden van een gebouw waarvoor verschillende eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Een belangrijk aspect van dit technisch beheer is een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Hierin staat precies aangegeven wat er gedaan gaat worden om het gebouw op een bepaald kwaliteitsniveau te houden de aankomende jaren. Het MJOP is de basis voor een objectief beleid omtrent de maandelijkse bijdrage aan de VvE. Alle eigenaren worden namelijk op basis van het MJOP geïnformeerd over de hoogte van de servicebijdrage, wat er gedaan wordt met deze servicebijdrage en wie er op toeziet dat alle werkzaamheden goed gebeuren.

Naast het opstellen, updaten en uitvoeren van het MJOP, omvat technisch beheer ook het optreden in noodsituaties als bijvoorbeeld de lift kapot is of als het dak lekt. Ook in dit geval is een goede, eerlijke en transparante aanpak van alle eigenaren nodig. De onderste bewoners hebben dan niet direct last van een lekkend dak, maar het is wel ‘hun’ gebouw dat gerepareerd moet worden. Als u kiest voor De Bouwregisseur dan kiest u voor:

 • Het opstellen en bespreken van een MJOP
 • Het opstellen van een nulmeting van de huidige onderhoudstoestand
 • Het updaten van het MJOP (na 3-5 jaar dient een MJOP geactualiseerd te worden, na een bouwkundige inspectie wordt het voorliggende plan herzien)
 • Jaarlijks het opstellen van een actieplan als uitvloeisel van het MJOP
 • Jaarlijkse inspectie van het complex/gebouw
 • Het afhandelen van storingsmeldingen (24/7)
 • Het laten uitvoeren van (klein) onderhoud en reparaties
 • Het volledig coördineren en begeleiden van grote onderhoudswerkzaamheden
 • Het opmaken van een bestek van de uit te voeren werkzaamheden
 • Het opvragen van offertes ten behoeve van de werkzaamheden (bij grote klussen tenminste 3 offertes, bij kleine klussen in overleg)
 • Het organiseren van het vereiste onderhoudswerk
 • Het toezicht houden op deze werkzaamheden
 • Het begeleiden van onderhoudspersoneel op locatie
 • Het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Het toezien op naleving van de garantiebepalingen gedurende de garantieperiode

De Bouwregisseur: De garantie voor een prettige en goede samenwerking!

De Bouwregisseur

Mollerusweg 84C

2031 BZ Haarlem

T: 06 37 38 48 92

E: paul@debouwregisseur.com

W: www.debouwregisseur.com